Předprodej vstupenek

Turistické informační centrum
nám. Republiky 1, Pardubice
e-mail: region@ipardubice.cz
www.ipardubice.cz
tel.: 466 768 390
mobil: 775 068 390


Online předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek

www.ticketportal.cz

Upozornění: číslování sedadel a členění řad na webu
Ticketportalu neodpovídá skutečnosti. Sedadla
v Divadle 29 nejsou číslovaná.


Prodej vstupenek

Vstupenky na jednotlivé akce jsou k dostání v den konání.
Pokladna se nachází v mezipatře budovy Divadla 29.
Pokladna Divadla 29
je otevřena vždy hodinu před začátkem
představení.


Telefonická a e-mailová rezervace

Divadlo 29
e-mail: vstupenky@divadlo29.cz
(upřednostňujeme použití e-mailové rezervace)
telefon: 777 884 401
(pondělí-pátek 10:00-18:30 hod.)

V případě dočasné nedostupnosti telefonní rezervace
použijte SMS nebo e-mail. U SMS rezervace napište
název představení, počet vstupenek a vaše jméno.

Rezervované vstupenky si vyzvedněte v pokladně
Divadla 29 v den představení, nejpozději 15 minut
před začátkem.

Rezervace platí pouze pro akce uvedené v programu
Divadla 29 (pokud není v anotacích uvedeno jinak).

Sedadla v divadle nejsou číslovaná.
V den akce již vstupenky rezervovat nelze.


Klub 29

Rezrvace na akce konané v prostorách Klubu 29 (pouze)
e-mail: klub@divadlo29.cz
telefon: 777 886 941 (pondělí-pátek 10:00-18:30 hod.)


Permanentky

Permanentky na rok 2017 jsou v prodeji.
Lze je zakoupit
přímo v pokladně Divadla 29 během představení nebo
objednat telefonicky (777 884 401) či e-mailem.

Celoroční permanentka opravňuje k volnému vstupu na
všechny akce pořádané Divadlem 29, Offcity z.s. a občanským
sdružením Terra Madoda v daném kalendářním roce. Tedy
na přibližně 150 kulturních akcí (koncerty, divadlo, přednášky,
filmové projekce atd., vyjma workshopů).
Platí pro jednu osobu. Cena permanentky je 1900 Kč

Kromě celoroční je možné zakoupit i dárkovou permanentku
na 20 či 10 libovolných akcí Divadla 29, Offcity z.s.
a o.s. Terra Madoda konajících se v roce 2016.
Cena je 1200 (20 akcí) resp. 800 Kč (10 akcí).
Permanentka je přenosná.
Studentská sleva

Na vybraných akcích (viz program) lze po předložení studentského
průkazu nebo potvrzení o studiu uplatnit studentskou slevu.


Sleva pro držitele průkazů ISIC, IYTC, ITIC, ALIVE

Držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC a ALIVE mají nárok na 50% slevu
z běžného vstupného. Sleva platí pouze pro akce pořádané Divadlem 29
(vyjma workshopů a festivalů). Zvýhodněné vstupenky jsou k dostání
pouze na místě v den akce.

www.isic.cz

Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P

Držitelé průkazů ZTP mají nárok na 50% slevu z běžného vstupného.
Sleva platí pouze pro akce pořádané Divadlem 29 (vyjma workshopů
a festivalových permanentek) (platí od 2.3. 2015).

Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na 100% slevu z běžného vstupného
(vyjma workshopů). Sleva platí pouze pro akce pořádané Divadlem 29
(od 2.3. 2015).


Akreditace

Pro informace týkající se jednotlivých projektů, možnosti novinářských
akreditací a fotopasů kontaktujte PR oddělení Divadla 29
telefonicky (777 88 44 01) či e-mailem.