MICHAL MAHDAL: RECYKL ART / KLUB 29

21.7.–31.8.2017

Výstavy obrazů a asambláží bělokarpatského rodáka, v současné době žijícího a tvořícího v Brně. Co je pro někoho odpad, pro jiného se může stát skvělým materiálem k tvorbě.

Program výstav a doprovodných akcí v Klubu 29 je realizován za podpory statutárního města Pardubice.

DAVID CAJTHAML: PSYCHIATŘI / KLUB 29

18.9.–5.10.2017

Výstava kreseb v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

David Cajthaml (* 1959) vystudoval VŠUP v Praze v Ateliéru architektury a scénografie u prof. Josefa Svobody. Jako scénograf se podílel na několika představeních v ČR i v zahraničí. Dlouhá léta se věnuje také hudbě (Energie G, Kilhets, Dekadent Fabrik aj.). Je také znám jako sochař, grafik, básník, spisovatel a v neposlední řadě také jako malíř.

Program výstav a doprovodných akcí v Klubu 29 je realizován za podpory statutárního města Pardubice.