ATELIÉR RADOSTNÉ TVORBY / KLUB 29

17. 9. - 13. 10. 2019

Výstava maleb a kreseb

V současnosti v ateliéru pracuje dvanáct umělců, kteří zde mají možnost tvořit čtyřikrát týdně, jsou jim k dispozici výtvarné prostředky i materiál bez jakýchkoliv poplatků. A.R.T. úzce spolupracuje např. s Akademií výtvarných umění, se kterou uspořádal již dvě společné výstavy pod názvem Umění je jen jedno!

Program výstav a doprovodných akcí v Klubu 29 je realizován za podpory statutárního města Pardubice.
MATOUŠ HRBEK: DŘEVOPALY / KLUB 29

15. 10. - 2. 12. 2019

Výstava maleb a dřevopalů

Matouš Hrbek (*1995) pochází z Hradce Králové, absolvoval studium na SPŠKS v Hořicích v ateliéru malby M. Jezberové. V současnosti studuje ve 3. ročníku na AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla.

Program výstav a doprovodných akcí v Klubu 29 je realizován za podpory statutárního města Pardubice.