V Klubu 29 se v průměru koná 12 výstav ročně. Vystavujícími jsou převážně mladí umělci a studenti vysokých uměleckých škol. Přičemž důraz je kladen na mladé umělce s vazbou na tento region. Dále zde probíhají doprovodné výstavy k vybraným projektům Divadla 29 (filmový festival Jeden svět a Týden pro duševní zdraví apod.).

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá.

Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“ ve spolupráci s Divadlem 29.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Tématické sociovědné, cestovatelské a jiné přednášky.

Dlouhodobý projekt, jehož cílem je vytvořit v Divadle 29 platformu pro prezentaci textu bez ohledu na druh, žánr a kontext, ve kterém je text užit. Chceme tímto způsobem podpořit možnost prezentovat vlastní tvorbu a konfrontovat ji s jinými tvůrci, s publikem, s jeho vkusem a potřebami. Chceme představovat literáty, hudebníky, výtvarníky a další autory, kteří se zabývají textem v jeho nejrozmanitějších podobách.

Myslete hlavou, tvořte (nejen) rukama!

Autorské workshopy s umělci, v rámci nichž je možné nahlédnout pod pokličku jejich tvorby. Účastníci programu mají jedinečnou možnost vyzkoušet si tradiční, méně tradiční či zcela originální umělecké techniky pod vedením autora - umělce či umělecké skupiny.

Dílny jsou určené pro kohokoli bez rozdílu věku. Účastníky seznamují s nenáročnými výtvarnými a rukodělnými technikami. Kdokoli z veřejnosti, kdo má co předvést, se může stát jak „žákem“ tak „učitelem“. Dílny nabízí návštěvníkům klubu možnost spoluvytvářet jeho program, podporují tak jeho komunitní funkci.

AniLAB je projekt zaměřený na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v oblasti současné audiovizuální tvorby. Jeho součástí jsou dílny, workshopy, kurzy a projekce, část z nich se příležitostně koná v prostorách mezipatra, své trvalé zázemí od podzimu 2014 však aniLAB našel v Laboratoři Bujón ve sklepních prostorách Divadla 29.