Mezipatro je v současné době pro veřejnost uzavřeno.

 

MEZIPATRO 29
SV. ANEŽKY ČESKÉ 29

PARDUBICE