Klub 29 je rozšiřujícím projektem a prostorem Divadla 29, který funguje již od roku 2004. V září 2006 se Klub 29 přesunul z provizorní místnosti do větších prostor v přízemí domu č. p. 29, kde od té doby funguje jako kavárna, bar a druhá scéna Divadla 29.

Klub 29 je prostorem pro otevřenou debatu a veřejnou diskusi.

KLUB 29
SV. ANEŽKY ČESKÉ 29
/ PŘÍZEMÍ
PARDUBICE

OTEVŘENO
ÚTERÝ - PÁTEK
16.00 - 23.00
SOBOTA
17.00 - 23.00

Klub 29 je nekuřácký.

V Klubu 29 probíhají výstavy, komornější koncerty a divadelní představení či performance, filmové projekce, čtení, přednášky, besedy, semináře a další doprovodné akce programu Divadla 29. Některé z aktivit (především dílny či workshopy) konané pod hlavičkou Klubu 29 dokonce prorostly až do prostor mezipatra a Laboratoře Bujón. Klub 29 je mimo jiné místem setkávání dobrovolnických skupin a jednotlivců zaměřených na nejrůznější komunitně-kulturní aktivity. V Klubu 29 je k dispozici wifi. Počíst si zde můžete z mnohých kulturně-společenských periodik (Literární noviny, A2, Cinepur, Dějiny a současnost, Atelier, Respekt a další), aktuální číslo vždy najdete na baru (pokud v něm nebude zrovinka listovat jiný z hostů). Klub 29 jako jediný v Pardubicích navíc prodává Kix, noviny zaměřené na komiks, ilustraci a kresbu se zájmem o ryze autorský projev s experimentálním a novátorským duchem (www.kixkix.cz).