ŘÍJEN 2019

úterý 1. 10. / 20:00 

PŘEMYSL KREJČÍK: MALEJ NY + SOUNDFLIP / AUTORSKÉ ČTENÍ + KONCERT

Thriller o českým hip hopu. Malej NY je jediný současný román o hiphopové komunitě, plný odkazů na soudobou hudební scénu a životní styl subkultur. Čtení z románu proloží vystoupení pardubické kapely SoundFlip, hrající hudbu na pomezí rapmetalu, hip hopu a punku. 

Vstup volný.

Akce se koná v rámci projektu Textconnexion 2019, který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

úterý 15. 10. / 19:00 

MATOUŠ HRBEK: DŘEVOPALY / VERNISÁŽ

Zahájení výstavy obrazů a dřevopalů studenta Akademie výtvarných umění. Výstava v Klubu 29 konfrontuje jeho malby s technikou pájení do dřeva, ve kterém se pod jeho rukou objevují abstraktní i figurální kompozice. Techniku dřevopalů, tak dobře známou našim rodičům a prarodičům, mladý malíř znovu objevuje a používá ji jako moderní výtvarnou metodu.

Vstup volný

středa 23. 10. / 19:00 

PETR PLACÁK: FÍZL / TEXTCONNEXION

Autorské čtení z knihy Fízl (cena Magnesia Litera 2008), která popisuje autorovy zážitky s tajnou policií a totalitní všednodenní realitou. Letos si připomínáme 30 let od Sametové revoluce a pádu totalitního komunistického režimu. Revoluce ovšem nezačala až 17. listopadu, ale předcházelo jí velké množství protirežimních demonstrací a dalších akcí. Spoustu z nich iniciovalo nezávislé sdružení České děti, které spoluzakládal právě spisovatel, textař, publicista a historik Petr Placák. Patřil ke klíčovým postavám českého literárního undergroundu, publikoval v samizdatu. Po listopadu 1989 působil v Nezávislém tiskovém středisku, později týdeníku Respekt, Českém deníku a v několika dalších periodikách. Od roku 1995 je šéfredaktorem kulturního měsíčníku Babylon. V současné době pracuje také jako vědecký pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vstupné 100,-

Akce se koná v rámci projektu Textconnexion 2019, který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

čtvrtek 24. 10. / 19:00 

DAVID MACHÁČEK: DEN PO DNI / KŘEST KNIHY

Křest fotoknihy Davida Macháčka. Fotodeník začal vznikat před pěti lety. Jak sám Macháček říká, stalo se to díky lenosti a špatné paměti. Chtěl si zaznamenávat prožité dny, jenže psaní klasického deníku vyžaduje čas a důslednost. Podle pravidla „jeden den – jedna fotka“ si zapisuje od roku 2014 prožité dny na paměťovou kartu telefonu. Každou fotografii pak doplňuje krátkým dvojverším, které mu slouží jako osobní mnemotechnická pomůcka, aby si obrazovou vzpomínku ještě víc zafixoval. Den po dni zveřejňuje svůj fotodeník na facebooku a nyní z něho připravil výběr pro knižní vydání.

Hudební doprovod zajistí skupina Marmeladoff a Max Andrews.

Vstup volný

Akce se koná v rámci projektu Textconnexion 2019, který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.