Divadlo 29

Divadlo 29 je zastřešující název pro prostory a aktivity organizované v budově č. p. 29 v ulici Sv. Anežky České v historickém centru Pardubic, kde působí od roku 2002.

Divadlo 29 se profiluje se jako multižánrové kulturní centrum, jehož posláním je uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry.

Prostřednictvím jednotlivých programů a projektů Divadla 29 se obyvatelé města a celého regionu mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění v  co možná nejširším spektru prakticky všech druhů soudobého uměleckého vyjádření. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit.

Vedle celoročních programových cyklů je Divadlo 29 pořadatelem či spolupořadatelem několika kulturních akcí celorepublikového významu (filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha, Týden pro duševní zdraví, multižánrový festival Ostrovy/Islands.

Divadlo 29 je součástí příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu.

Charakteristika činnosti Divadla 29


• mapování, kontinuální uvádění a podpora současného nekomerčního umění na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni

• podpora vzniku nových uměleckých děl a projektů formou rezidenčních pobytů pro umělce.

• podpora a rozvoj kulturně-komunitních aktivit v rámci města a regionu.

Aktivity Divadla 29 se odehrávají zejména ve třech programově specifických prostorech:

Divadlo 29 * sál

Multifunkční divadelní sál, ve kterém se realizuje většina projektů Divadla 29. Sál Divadla 29 je interdisciplinární scénou, jejíž dramaturgie se orientuje na aktuální projevy současného umění z oblasti hudby, divadla, tance, filmového umění a nových médií s preferováním tzv. alternativního, experimentálního či nemainstreamového umění. Vedle koncertů, divadelních a tanečních představení je dějištěm několika festivalů, filmových projekcí a seminářů.

Archiv Divadla 29

Divadlo 29

Klub 29

Klub 29 je rozšiřujícím programem a prostorem Divadla 29, který funguje jako kavárna, bar, galerie a druhá scéna Divadla 29. V Klubu 29 probíhají výstavy, komorní koncerty a představení, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, semináře a doprovodné akce programu Divadla 29.

www.divadlo29.cz/klub

laboratoř Bujón

Laboratoř Bujón se nachází ve sklepních prostorách budovy Divadla 29. Je místem, kde to bují, vzkvétá, kde se experimentuje, své útočiště zde nalezl především projekt aniLAB zaměřený na vzdělávání v oblasti animované a experimentální filmové tvorby.