Program * listopad 2015


pondělí 2 / 18:00 & 19:00


KineDok: Joanna & Opotřebovaní

KineDok je unikátní filmový klub a alternativní distribuční platforma, spojující fanoušky a tvůrce autorského dokumentu, do které zapojilo také Divadlo 29. V rámci KineDoku v Divadle 29 představíme výběr dokumentů ze střední Evropy. U příležitosti prvního večera s tímto projektem promítneme dva snímky, jež spojuje téma stáří, smrti a odcházení. Filmová oslava památky zesnulých, jež připadá na tento den.

Joanna (Polsko, 2013, režie: Aneta Kopacz, 40 min.)
Lidé si Joannin blog oblíbili, protože je učí jak žít smysluplný a radostný život. Joanna na něm upřímně a věrně popisuje svůj každodenní život: rodinný výlet k polským jezerům nebo přání vidět svého syna jezdit na kole bez pomoci postranních koleček. Blogovat začala, když zjistila, že trpí nevyléčitelnou nemocí. Svému malému synovi ale slíbila, že se bude snažit zůstat naživu co nejdéle. Dokument ukazuje běžné momenty ze života Joanny, jejího manžela Piotra a malého Jase. Je přitom velmi diskrétní i dojemný, střízlivý i emocionální. Čím méně je ve filmu vyřčeno slov, tím silnější je jeho poselství o smrti, životě a lásce. Film byl v letošním roce nominován na Oscara v kategorii nejlepší dokument.

Opotřebovaní (Chorvatsko, 2014, režie: Borut Šeparović, 93 min.)
Opotřebovaní je film o nejdůležitějších minutách v životě. Hlavní protagonisté filmu jsou lidé nad 55 let - lidé, kteří již mají za sebou více než 30 milionů minut života. Film protagonisty sleduje od okamžiku konkurzu, na který se mohli přihlásit lidé nad 55 let, a ukazuje jejich zapojení do unikátního divadelního představení a natáčení dokumentárního filmu. Jejich úkolem je popsat nejdůležitější minutu v životě, na což mají přesně tolik sekund, kolik jim je let. Upřímně a bez příkras mluví o životě a smrti, radosti i bolesti. Dokumentární snímek Opotřebovaní zachycuje proces, ve kterém se hlavní protagonisté stávají něčím víc než jen náhodným výběrem jedinců: jako skupina se musí vypořádat s desítkami let svého vlastního mlčení a přijmout zodpovědnost za zničený svět, který zanechávají novým generacím.

Pořádá Divadlo 29 ve spolupráci s projektem KineDok.

www.kinedok.net

Vstup volný

 
     
       

úterý 3 / 18:00

Offcity diskuse: Pardubická městská divočina - k budoucnosti vojenského prostoru u řeky Chrudimky

V průběhu vývoje společnosti byla neregulovaná krajina obvykle chápána jako protiklad sféry civilizace. Přítomnost divoké krajiny v moderním městě může být z tohoto pohledu interpretována jako symbol lidské neschopnosti ovládnout přírodu, nebo naopak coby příslib alternativního přístupu k sloučení protikladů kulturně vytvořených v době modernizace společnosti.

Jakou má v tomto kontextu hodnotu existence areálu bývalého vojenského prostoru u řeky Chrudimky? Měl by se stát místem, kde dominuje technická civilizace? Nebo by měla být respektována existence protiváhy, místa ležícího mimo procesy produkce a spotřeby, kde necháme prostor pro divokou přírodu? Lze tyto dva aspekty vhodně propojit? A jak to jde dohromady s urbanistickým rozvojem města a jeho infrastruktury?

Veřejnou multidisciplinární diskuzi pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstup volný

 
     
   

středa 4 / 20:00

Andrea Miltnerová & Jan Komárek: Tranzmutace & tajná filmotéka Jana K.

Taneční představení + projekce experimentálních filmů.

Potemnělý večer protkaný máváním andělských křídel a fragmenty podivných filmových dokumentů, ve kterých se krom jiného ( bez jejich vědomí ) zjeví i Admirál Artem a Ing. Laureát D.

Tranzmutace (brutalita skutečnosti...) je dalším, marným, ale o to intenzivnějším pokusem Andrey Miltnerové vzlétnout…

Představme si, že komunikace nejsou slova. Představme si, že komunikace je tělo. Představme si, že tělo nepromlouvá v osobních gestech, nýbrž energií samotného pohybu. A právě na čistou silovost těla a narůstající intenzitu intuitivního pohybu se Andrea Miltnerová a Jan Komárek v nové inscenaci zaměřují. Pohybová skladba Tranzmutace je dalším krokem v jejich dlouhodobém tanečním výzkumu. Autorská dvojice nyní hledá nové možnosti, jak se zbavit tanečního pohybu jako takového. V křehkém příběhu nás přivádějí na hranici toho, co by mohlo být jak zničující, tak povznášející: Tranzmutace jako cesta hraničním prostorem mezi sebedestrukcí a nanebevstoupením.

"Vzlétnout jako nezadržitelné přání. Metafora veškerých tužeb vnitřních i vnějších světů. Pokusy, které končí pády. Nárazy proměňující jádro i hmotu do draze hodnocené zkušenosti. Taková je Tranzmutace." (Zuzana Smugalová pro OperaPLus)

Režie, světelný a zvukový design: Jan Komárek
Tanec: Andrea MiltnerováTajná filmotéka Jana K.
Promítání kratších experimentálních filmů Jana K. na malé obstarožní plátno. V jeho filmech. se projevuje obsese černobílým a technicky nedokonalým filmem. Podle Jana K. nedokonalý, zrnitý obraz a neostré kontury v sobě nesou určité tajemství a zároveň jistou dávku historie, respektive evokují nezastavitelné plynutí času...

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Vstupné: 120 Kč
Ticketportal

 
     
   

neděle 8 / 10:00-20:00

Kinoaparát.cz: Dílna aplikované optiky a akustiky

Dílna základních znalostí o vzniku a šíření světla a zvuku s Janem Kulkou, filmařem a performerem a absolvent Katedry střihové skladby FAMU, a Františkem Týmalem, filmařem, zakládajícím členem Kinoaparátu a absolventem Centra audiovizuálních studií FAMU.

Workshop se ponese v duchu „od teorie k praxi“: po obecném úvodu a nastínění širokého spektra možností si budete moci s optickými a akustickými jevy pohrát za užití původních DIY aparátů. Cílem je poskytnout mladým umělcům, scénografům i zvědavcům inspiraci pro netradiční aplikace světla a zvuku na divadelní scéně, v galerijním či veřejném prostoru. Dílna se zaměřuje na analogové způsoby práce se světlem praktikované řadu staletí a je otevřena každému zájemci o danou problematiku bez předchozích znalostí.

Workshop je vodný pro kohokoli od 15 let výše.
Maximální počet účastníků: 10 osob.
Více informací a přihlášení: klub@divadlo29.cz, 777 886 941 (Šárka Zahálková)

www.kinoaparat.cz

Dílna se koná v rámci projektu aniLAB 2015 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Účastnický poplatek: 150 Kč
Facebook


 
     
   

úterý 10 / 19:00

Offcity architekti: SPOUSTI / Perla Ústí

Předposlední z řady přednášek „offcity architektů“, které v tomto roce prezentují spolky, sdružení a platformy pracující s městem, veřejným prostorem a architekturou. Představujeme Vám ty, co pořádají akce, přednášky, festivaly, ty, co iniciují, aktivizují a seznamují širší veřejnost s tématy architektury a veřejného prostoru. I tentonkrát se pokusíme přednáškou otevřít širší dialog nad otázkami, které přiblíží prostředí a důvody vzniku tohoto spolku.

Po předchozí inspirativní přednášce ze slovenského prostředí se vrátíme do našeho kraje a přivítáme zástupce ze spolku SPOUSTI z nedalekého Ústí nad Orlicí. Spolek byl založen v roce 2009 se záměrem zorganizovat filmový festival Jeden svět. Že u toho nezůstalo a spolek začal pronikat do kulturně společenského života města, je zřejmé. O tom svědčí iniciativy Perla Ústí, Ústecké nádraží či Hazardu Stop.

Co všechny tyto iniciativy mají společné a jakých úspěchů či proher spolek dosáhl? Jaké jsou další činnosti tohoto spolku? To vše jistě během večera zazní.


www.offcity.cz www.spousti.cz

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč


 
     
   

úterý 17 / 18:00 & 20:00

KineDok: 1989 & Bukurešti, kde jsi?

Druhý večer s KineDokem, ne náhodou na Den boje za svobodu a demokracii.

1989 (Dánsko, 2014, režie: Erzsébet Rácz, Anders Ostergaard, 97 min.)
Miklós Neméth, mladý, málo známý technokrat, se stává maďarským předsedou vlády. V rámci úsporných opatření se rozhodne zrušit drahé elektrifikované oplocení na maďarské hranici a otevírá tím cestu na Západ. Nejen jeho spolustraníci, ale i přední představitelé ostatních zemí východního bloku jsou tímto krokem znepokojeni. Tisíce východoněmeckých obyvatel se zatím vydávají do Maďarska, aby mohli překročit otevřenou hranici s Rakouskem. Mezi nimi i mladá rodina, která však doplácí na zákulisní politické machinace. Na hranici je opět posílena kontrola a mladý muž je během pokusu o překročení hranice zastřelen.

Bukurešti, kde jsi? (Rumunsko, 2014, režie: Vlad Petri, 76 min.)
Od rumunské revoluce uplynulo sotva 23 let, a lidé opět vyšli do ulic bránit svá práva. Režisér Vlad Petri sleduje jejich osudy v průběhu jednoho roku, od prvních dní protestů až do vyhlášení referenda proti prezidentovi. Dojemný dokument o lidech, kteří jsou na dně a ztracení, zároveň však impulsivní a odvážní. Film o revoluci, která se změní v tragickou absurditu.

Pořádá Divadlo 29 ve spolupráci s projektem KineDok.

www.kinedok.net

Vstup volný

 
     
   

sobota 21 / 19:00

Pa.Le.Ťác.I. vs. Olivy

Česká improvizační liga - zápas v divadelní improvizaci.

O čem to je? Malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem střetnou v improvizacích na různorodá témata. Cílem není se navzájem vyřadit, ale společně dokázat dotáhnout improvizaci do zdárného konce.

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.


www.paletaci.cz www.improliga.cz


Vstupné: 120 Kč.
Předprodej: Vino-thé-ka, Perštýnská 40 (www.vino-the-ka.cz) , od 16. do 20. listopadu 2015, denně od 16.00. Na tuto akci nepřijímáme rezervace.


 
     
    středa 25 / 19:00

Ivan Ostrochovský: Koza

Cesta bývalého olympijského boxera za jeho poslední prohrou.

Bývalý olympionik, boxer Peter Baláž, přezdívaný Koza, žije se svou partnerkou Mišou v ghettu sociálně vyloučených. Miša nečekaně otěhotní a je rozhodnuta nechat si dítě vzít. Nutí Kozu, aby sehnal peníze na potrat. Koza, který už delší dobu netrénuje, se rozhodne vstoupit opět do ringu, ale nechce vydělat na potrat – chce získat peníze na to, aby Míšu přesvědčil, že si dalšího potomka mohou dovolit. Koza se tak vydává se svým manažerem na „turné“, ve kterém však nejde o vítězství, ale o to, kolik úderů dokáže Koza vydržet.Ve filmu hraje sám sebe nejen Peter Baláž, účastník olympiády v Atlantě, ale také jeho trenér Ján Franek, který boxoval na olympiádě v Moskvě.

SR/ČR, 2015, 75 min.
Po projekci se plánuje debata.


Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Filmfuse 2015 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Ministerstva kultury ČR.


www.filmfuse.cz


Vstupné: 80 Kč

Předprodej:

 
     
   

pátek 27 / 20:00

HEAR ME! • Pražský improvizační orchestr • NOIZ • Antalová & Tarnovski

Mezinárodní festival volné improvizace a jiné hudby

Dvoudenní festival volné improvizace Hear Me! se po předchozích ročnících v Praze a Ostravě koná v Pardubicích. Jeho letošní dramaturgie je postavena na několikadenní rezidenci desetičlenné sestavy Pražského improvizačního orchestru v prostorách Divadla 29, který ke spolupráci přizval několik klíčových osobností současné evropské improvizační scény, jakými jsou švédský saxofonista Mats Gustafsson, rakouský gramofonista Dieb13, německý virtuoz na analogový syntezátor Thomas Lehn a italská houslistka Tiziana Bertoncini. Tito umělci představí své vlastní projekty a poté vystoupí jako hostující hráči v několika společných setech s Pražským improvizačním orchestrem. Hear Me! je putovním festivalem, jehož cílem je uvádět nejrůznější podoby současné improvizovační a experimentální hudební scény. Hear Me! je pořádán v rámci projektu Stará síť na novou hudbu, jehož se účastní pořadatelé tradičně netradičních zvukově-hudebních performancí v Praze, Českých Budějovicích, Pradubicích, Brně, Ostravě a Opavě.Antalová & Tarnovski (SK/CZ)
První koncert improvizačního dua. Bubenice a perkusistka Michaela Antalová momentálně studuje improvizaci a jazz na Norwegian Academy of Music v Oslu. Do Čech se ale pravidelně vrací kvůli kapele Dunajská vlna, která právě vydává album. Je součástí kapely Arará, podílela se také na debutovém albu skupiny Ankramu a na desce Miláček slunce kapely Květy. Tarnovski vystupuje sólově, hraje s kapelami Gurun Gurun, Wabi Experience a IQ+1. Věnuje se i field recordingu a tvorbě mixtapů. Spolupracoval například s Oldřichem Janotou, krautrockery B4 nebo s Aranem Epochal.


NOIZ (D/I/CZ)
Thomas Lehn
- analogový syntezátor EMS Synthi A
Tiziana Bertoncini - housle
Petr Vrba - vibrující reproduktory, trumpeta

Osobitý rys spolupráce Tiziany Bertoncini a Thomase Lehna tvoří alchymie setkávání klasického a elektronického nástroje. Bertoncini a Lehn se pohybují na území abstrakce a jejich přístup ke zvuku je současný. Jejich úvahy o hudbě jsou však klasické, protože se v principu zakládají na napětí - uvolnění, přeryvu, intenzitě a expresivitě ve všech ohledech. Ve spojení s hráčem na dechové nástroje a vibrující reproduktory Petrem Vrbou tak vzniklo nové trio s názvem NOIZ.

Thomas Lehn působí od začátku 80. let jako autor a interpret vážné hudby. Zpočátku jako pianista s repertoárem jak současné hudby, tak hudby klasického a romantického období. Od počátku 90. let se začala rozvíjet jeho záliba v živé elektronice. Z bohatých hudebnických zkušeností z nejrůznějších stylů, žánrů a intermediálních projektů vyrostl jeho osobitý a široce uznávaný hudební projev. Při hraní využívá analogové syntezátory z konce 60. let, především legendární EMS Synthi A. Specifické zvukové kvality jeho syntéz a modulační vlastnosti umožňují hráči okamžitě spontánně reagovat na podněty v různých stupních hudebního procesu.

Tiziana Bertoncini vystudovala klasické housle na konzervatoři v Sieně. Po období hraní v orchestrech a souborech komorní hudby se zaměřila současnou hudbou, psanou i improvizovanou. Její práce osciluje mezi osobním zkoumáním nástroje a jeho zvukových možností a sklonem ke kompozicím a mezioborovou uměleckou spoluprací. Zajímá ji střet a syntéza vizuálních a zvukových prvků.

Petr Vrba patří mezi nejvýraznější osobnosti současné scény experimentální hudby a volné improvizace v ČR. Je jedním ze zakládajících členů několika improvizačních ansámblů, např IQ+1, PIO, Poisonous frequencies aj. Pravidelně spolupracuje se skladatelem a kontrabasistou Georgem Cremaschim, vídeňským bubeníkem Didi Kernem, korejským experimentátorem Ryuem Hankilem, slovenským saxofonistou a skladatelem Miro Tóthem aj.Pražský improvizační orchestr

Pražský improvizační orchestr sdružuje české kreativní hudebníky, kteří se zaměřují na současné improvizační techniky a pracují s řízenou i volnou improvizací a interpretací grafických i otevřených partitur. Pražský improvizační orchestr PIO založil v roce 2012 v Praze žijící americký kontrabasista George Cremaschi a český hráč na dechové nástroje a experimentátor Petr Vrba. Ke spolupráci přizvali dalších třináct hudebníků z nejrůznějších hudebních oblastí - od současné artificiální hudby, přes zvukový experiment, jazz a volnou improvizaci až po noise. Vznik PIO byl inspirován tělesy jako Globe Unity Orchestra, Sun Ra Arkestra, Butch Morris New Music Observatory, Scratch Orchestra nebo Splitter Orchestra. PIO často vystupuje v netradičních prostorech (Divus kabaret, Studio Alta, Divadlo Kolowrat, Divadlo Ponec,) a podílí se i na nejrůznějších site-specific projektech. Ke své základní sestavě si PIO většinou zve i další hosty z Čech i zahraničí.

Michaela Antalová – perkuse, Georgij Bagdasarov – saxofon, George Cremaschi – kontrabas a elektronika, Ken Ganfield – elektronika, Veronika Hladká – housle, Michal Matejka – kytara, Ivan Palacký – pletací stroj Dopleta 180, hlas, Petr Vrba – trubka, Zdeněk Závodný – dechové nástroje, Michal Zbořil – elektronikaFestival Hear Me! je pořádán v rámci projektu Stará síť na novou hudbu ve spolupráci s Divadlem 29 a projekty Jazzconnexion a Electroconnexion. Festival je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.


www.dunajskavlna.cz www.gurunas.net www.thomaslehn.com
www.vrrrba.cz www.georgecremaschi.com

Vstupné: 140 Kč (na místě na průkaz ISIC 50% sleva), vstupné na oba dny: 200 Kč
Ticketportal
Facebook

 
     
   

sobota 28 / 20:00

HEAR ME! • Mats Gustafsson • Pražský improvizační orchestr • Dieb13

Mezinárodní festival volné improvizace a jiné hudby

Mats Gustafsson (SWE)
Sólová performance švédského saxofonisty a elektronika Matse Gustafssona, který je již po tři desetiletí jednou z nejvýraznějších postav současné freejazzové, improvizační a experimentální scény v Evropě i zámoří. Jeho projev je známý neobvyklou intenzitou, expresivitou, výbušností a obrovským nasazením. Gustafsson (ročník 1964) je na svůj nástroj samoukem a jazz v jeho podání není kavárenským pohodovým poslechem, ale absolutním, fyzickým odevzdáním se. Jeho cesta k současnému výrazu vedla přes punk a hardcore a zálibu v noise music. V rámci improvizátorské etiky „každý s každým“ si zahrál opravdu s kdekým, klíčovým pro něj bylo setkání a následná spolupráce s německým guruem hudby, jíž se říká power free jazz, Peterem Brötzmannem.

Gustafsson působí v čele několika svých projektů jako je např. noiserockové trio Fire!, které však má i 30ti člennou orchestrální podobu, kvartety Swedish Azz a The Thing, který natočil desky např. s britským basistou Barry Guyem nebo švédskou zpěvačkou a raperkou Neneh Cherry. Výčet jmen hudebníků, s nimiž Gustafsson spolupracuje, by vydal na několik stran. Jmenujme alespoň americkou skupinu Sonic Youth, japonského noisaře Merzbowa, holandskou skupinu The Ex, kanadského saxofonistu Colina Stetsona, amerického bubeníka Hamida Drakea, italské trio ZU, nebo amerického bluesmana Jamese Blood Ulmera.

Dieb13 (A)
Dieb13 je vídeňský turntablista Dieter Kovačič, vystupujicí také pod jmény Echelon, Dieter Bohlen, nebo Dieb14. Je jedním z nejznámějších představitelů rakouské avantgardní hudební scény, hráčem, který zvukově vyzdvihl gramofon na úroveň klasického nástroje. Krom obvyklých plunderfonických kompozic a tanečních rytmů využívá i zvuky těla a mechaniky gramofonu. První sólové CD vydal v roce 2000, spolupracuje s řadou dalších hudebníků a výtvarných umělců, mj. Billy Roisz, Burkhardem Stanglem, Günterem Müllerem, ErikemM a Johnem Butcherem. Spolu s Matsem Gustafssonem spolupracuje v noise-rockovém triu Fake The Facts a v kvintetu Swedish Azz, který s láskou a úctou recykluje to nejlepší ze švédského jazzu 50. a 60. Let. Založil a vytrvale udržuje domenu klingt.org, která slouží jako rozdělovník pro zájemce o vídeňskou experimentální hudbu.Dieb 13 + Mats Gustafsson + Pražský improvizační orchestr
Společná improvizace rakouského turntablisty, švédského saxofonisty a desetičlenného ansámblu PIO.


Festival Hear Me! je pořádán v rámci projektu Stará síť na novou hudbu ve spolupráci s Divadlem 29 a projekty Jazzconnexion a Electroconnexion. Festival je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

www.matsgus.com www.dieb13.klingt.org

Vstupné: 160 Kč (na místě na průkaz ISIC 50% sleva), vstupné na oba dny: 200 Kč
Ticketportal
Facebook